Werkwijze

Bij mediation is het belangrijk dat alle twee de ex-partners zich gehoord voelen, dat geen van beiden het idee heeft dat de mediator partij kiest. De mediator – Philippe de Milliano – is de gespreksleider die de wettelijke kaders aangeeft, waarbinnen ‘de partijen’ zelf afspraken maken, aan de hand van de gestelde vragen. Dat is mijn manier van werken.

De praktijk moet uitwijzen hoeveel gesprekken ervoor nodig zijn om nader tot elkaar te komen, dat verschilt uiteraard per situatie. De ene partner is tenslotte vaak al verder in het proces dan de andere. Daar kun je dan beter de tijd voor nemen. Tijdens ons eerste gesprek vertel ik graag meer over mijn werkwijze en de te nemen stappen.

Philippe de Milliano


Diensten De Milliano Mediation

Contact

Bel direct voor een afspraak naar tel: 071 – 40 30 151 of vul onderstaand formulier in, dan neemt De Milliano Mediation spoedig contact met u op.

    Contact