Diensten

De diensten van De Milliano Mediation vertalen zich in het definiëren en opstellen van een aantal juridisch onderbouwde afspraken zoals een Echtscheidingsconvenant, een Ouderschapsplan, met Alimentatieberekeningen of het faciliteren van een Kindgesprek.

Lees hieronder meer over deze diensten.

Echtscheidingsconvenant

Welke afspraken maken jullie over alle gemeenschappelijke zaken, zoals pensioen, levensonderhoud, lopende rekeningen en natuurlijk het huis? Wat als een van jullie twee al maanden geleden uit huis is vertrokken? Hoe zit het dan met het recht op verrekening? Om maar even een voorbeeldsituatie te schetsen.

Het echtscheidingsconvenant is in feite de afwikkeling van het zakelijke gedeelte. De basis van een echtscheidingsconvenant is altijd een van onze standaarden, waarin alle voorkomende aspecten zijn beschreven. Dit overzichtelijke document geeft jullie direct houvast, zodat we per onderwerp concreet met elkaar afspraken kunnen maken.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is de basis van alles dat te maken heeft met de kinderen. Een plan waarvan je later alleen in onderling overleg kunt afwijken; kinderen worden nou eenmaal ouder. Maar wanneer dat overleg niet op gang komt of verkeerd loopt, blijft het bestaande ouderschapsplan altijd het uitgangspunt.

Bij het ouderschapsplan denk je als eerste aan de zorgregeling van de kinderen. Dat is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van het plan, maar lang niet het enige. In een juridisch verantwoord en toekomstbestendig ouderschapsplan is ook altijd een onderbouwde alimentatieberekening opgenomen. Verder staan in het ouderschapsplan afspraken over praktische zaken, zoals school, sport, medische gevallen en de verdeling bij vakanties en feestdagen.

Een goed ouderschapsplan functioneert tot het jongste kind 18 jaar is. Het is een langetermijnplan om de onderlinge situatie na de echtscheiding stabiel te maken én te houden. De ouderschapsplannen die ik voor cliënten opstel, zijn overzichtelijk én voor iedereen leesbaar, in normaal Nederlands, dus wees niet bang voor een berg aan juridische uitdrukkingen.

Alimentatieberekeningen

Een ondergeschoven kindje in veel convenanten en ouderschapsplannen zonder juridische onderbouwing is de berekening van de kinder- en partneralimentatie. Vaak staat alleen het overeengekomen alimentatiebedrag vermeld, zonder de onderliggende berekening. Terwijl het juist zo belangrijk is om alle stappen van zo’n alimentatieberekening in het geheel te verwerken.

Daarom is het zaak de complete berekening als bijlage toe te voegen aan het ouderschapsplan. Op die manier zijn de uitgangspunten en criteria ook in de toekomst nog duidelijk. Alleen met een dergelijke onderbouwing is het mogelijk om eventuele gewijzigde omstandigheden aan te tonen en op basis daarvan nieuwe afspraken te maken.

Kindgesprek

Hoe ver zijn de kinderen in het proces? Hoe gaat het eigenlijk met ze? Wat willen zij? Hoe zien zij de toekomst? Voor een zo goed mogelijke regeling, binnen de wettelijke kaders, kunnen kindgesprekken heel belangrijk zijn.

Bij wederzijds goedvinden van de ouders kan er een gesprek plaatsvinden tussen het kind en de mediator. Een bewezen methode, waarbij de mediator weliswaar een verslag maakt voor de ouders, maar daarin niets opschrijft wat het kind niet wil. Een verslag waarin voor de ouders wel altijd een duidelijke boodschap naar voren komt om rekening mee te houden in het ouderschapsplan.

Bekijk hier de werkwijze van De Milliano Mediation…